CONTINGUT DEL CURS:
1- GEOBIOLOGIA : FACTORS DE RISC PER LA SALUT I RADIACIONS NATURALS.
2- BIOARQUITECTURA : SISTEMES CONSTRUCTIUS.
3- MATERIALS: SANS I SOSTENIBLES.
4- ESTRUCTURES FERROMAGNÈTIQUES : CRITERIS.
5- ELECCIÓ DE L´ENTORN : CAMPS ELECTROMAGNÈTICS.
6- CAMPS HARMÒNICS : DISTRIBUCIÓ I CONSUM D´ELECTRICITAT.
7- RADIACTIVITAT : MATERIALS.

FOTOS DEL CURS: