Xerrada Informativa – Alternatives renovables per a aplicacions de climatització i ACS.

A càrrec dels Enginyers Industrials Pere Rullan, Andreu Gelabert i Jaume Rullan.

Divendres 20 de desembre a les 19 h. al Molí den Polit, Manacor.

La demanda d’energia tèrmica representa al voltant del 74% de l’energia que consumeix la indústria, i el 60-70% del que consumeix el sector residencial. Aquesta quantitat immensa d’energia prové clàssicament de combustibles fòssils a les calderes o als centres de generació elèctrica.

Dins un contexte d’emergència climàtica, les alternatives renovables com poden ser la fotovoltaica combinada amb bomba de calor presenten certes limitacions o desavantages, com poden ser la dificultat o cost de l’emmagatzematge, l’impacte social de l’extracció del liti, les emisions d’efecte hivernacle dels gasos refrigerants, els processos de fabricació amb químics que acaben abocats als rius, dificultat de reciclatge, etc. Les avantatges del sistema de seguiment i concentració solar de TCT que es presentaran obrin tot un ventall de caracaterístiques que possibiliten alternatives que fins ara eren poc rentables o ineficients.
Es presentarà en detall el funcionament del sistema, les característiques tècniques, les avantatges i inconvenients dins l’àmbit residencial.