INFLUÈNCIA DE LES RADIACIONS SOBRE EL CAMP ELECTROMAGNÈTIC HUMÀ I LA SALUT